ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ - Κίνημα Ελεύθεροι Ξανά | Φαίδωνας Βόβολης

Μετάβαση στο περιεχόμενο
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
Ιανουάριος 2021
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: Γενικές Διατάξεις
Άρθρο 1. Ίδρυση, Τίτλος, Έμβλημα και Έδρα του κόμματος.
Άρθρο 2. Αξίες και στόχοι του κόμματος.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: Μέλη και Φίλοι του κόμματος
Άρθρο 3. Ορισμός του Μέλους, Φίλου
Άρθρο 4. Διαδικασία Εγγραφής Μελών
Άρθρο 5. Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Μελών, Φίλων
Άρθρο 6. Διαγραφή Μέλους ή Φίλου
Άρθρο 7. Ιδρυτικά Μέλη
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: Οργανωτική Δομή του Κόμματος
Άρθρο 8. Οργανωτική Διάρθρωση
Άρθρο 9. Κεντρική Οργάνωση του κόμματος
Άρθρο 10. Συνέδριο του κόμματος – Αρμοδιότητες Συνεδρίου
Άρθρο 11. Πολιτικό Συμβούλιο
Άρθρο 12. Πρόεδρος του κόμματος
Άρθρο 13. Α' Αντιπρόεδρος του κόμματος
Άρθρο 14. Β' Αντιπρόεδρος του κόμματος
Άρθρο 15. Κεντρική Επιτροπή
Άρθρο 16. Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής
Άρθρο 17. Γενικός Διευθυντής του κόμματος
Άρθρο 18. Περιφερειακό Συμβούλιο
Άρθρο 19. Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου
Άρθρο 20. Κοινοβουλευτική Ομάδα
Άρθρο 21. Επιτροπή Δεοντολογίας
Άρθρο 22. Οικονομικός Διαχειριστής
Άρθρο 23. Τμήμα Οικονομικών - Πόροι
Άρθρο 24. Τομέας Ιδεολογικού και Πολιτικού Σχεδιασμού
Άρθρο 25. Τομέας Εκτελεστικού
Άρθρο 26. Αρχές ανάδειξης και επιλογή Υποψήφιων Βουλευτών
Άρθρο 27. Εκλογές οργάνων.
Άρθρο 28. Ελεγκτική Επιτροπή.
Άρθρο 29. Τροποποίηση Καταστατικού.
Άρθρο 30. Νεολαία του Κόμματος- Οργάνωση.
Άρθρο 31. Ομογένεια- Απόδημος Ελληνισμός
Άρθρο 32. Κανονισμός Λειτουργίας των Οργάνων
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ
“ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΞΑΝΑ”
Κεφάλαιο Πρώτο: Γενικές Διατάξεις
Άρθρο 1: Ίδρυση, Τίτλος, Έμβλημα και Έδρα του κόμματος
1.1. ΙΔΡΥΣΗ: Την ..................................., οργανώθηκε και εκδηλώθηκε το κίνημα “ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΞΑΝΑ” , ως πολιτικό κόμμα. Το Κόμμα διαθέτει την Ιστοσελίδα ....................
1.2. ΤΙΤΛΟΣ: ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΞΑΝΑ.
1.3. ΕΜΒΛΗΜΑ: Έμβλημα του κόμματος είναι ένας Αετός με τα χρώματα της Ελληνικής Σημαίας που έχει ανοίξει τα φτερά του και πετάει προς την Ελευθερία, φέροντας το μήνυμα “Η Ελλάδα ψηλά - Ελεύθεροι Ξανά”.
1.4. ΕΔΡΑ: Έδρα του “ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΞΑΝΑ” ορίζεται η πόλη των Αθηνών.
Άρθρο 2 : Σκοπός, Στόχοι, και Αξίες του κόμματος.
2.1. ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός του “ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΞΑΝΑ” είναι η οργάνωσή του ως κόμμα και η ανάληψη της διαχείρισης και διακυβέρνησης της Χώρας με κάθε νόμιμο και δημοκρατικό μέσο, καθώς και η καθολική εφαρμογή του πολιτικού του προγράμματος.
2.2. ΣΤΟΧΟΙ: Η ανάληψη της Διακυβέρνησης αποσκοπεί αφενός στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης του Ελληνικού Λαού και της εμπέδωσης της ελληνικής συνείδησης ως στοιχείου ενότητας και δύναμης, ακολουθώντας τις διαχρονικές και πανανθρώπινες αξίες του Καλού και αγαθού, της Αλληλεγγύης, της Δικαιοσύνης, της Ισονομίας, της Αρετής, της Φιλοτιμίας, της Αυτοθυσίας για την Πατρίδα, της Εθνικής Ανεξαρτησίας, της Αειφόρου Ανάπτυξης, της Δια Βίου Μάθησης και της Εργασίας αφετέρου στη διασφάλιση της Εθνικής μας Κυριαρχίας, δια της αποτροπής απώλειας της εδαφικής μας ακεραιότητας από κάθε επίδοξο εισβολέα, φανερό ή λανθάνοντα.
2.3. ΑΞΙΕΣ: Είμαστε Έλληνες Δημοκράτες, με Πατριωτική Συνείδηση.
Όραμά μας είναι μια Ελεύθερη Ελλάδα, ανεξάρτητη, ισχυρή και αυτοδύναμη. Μια Ελλάδα που θα αποτελεί υπόδειγμα κοινωνικής ευημερίας, με πραγματική Δημοκρατία, Αξιοκρατία και Ισονομία, με πνευματική, τεχνολογική και οικονομική ανάπτυξη.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την εγκαθίδρυση πραγματικής Δημοκρατίας, είναι η αλλαγή του Πολιτειακού Συστήματος και του Συντάγματος, ώστε να διασφαλίζεται η κυριαρχία των Πολιτών αντί της κυριαρχίας των πολιτικών.
Οι πολιτικές μας θέσεις είναι απεγκλωβισμένες από ιδεοληπτικές προσηλώσεις, ευεπίφορες, ανθρωποκεντρικές, υπηρετούν το κοινωνικό σύνολο και διάκεινται υπέρ:
1. Της εθνικής αξιοπρέπειας, ανεξαρτησίας και κυριαρχίας.
2. Της διακυβέρνησης της χώρας από μή επαγγελματίες πολιτικούς, ανακλητούς, ικανούς, συνεπείς, έντιμους και έτοιμους να κάνουν την υπέρβαση, αναλαμβάνοντας ευθύνες για τις πολιτικές τους πράξεις και παραλείψεις, άνευ ασυλίας και παραγραφής.
3. Της ανάδειξης υψηλών αρχών και αξιών, της προστασίας των κεκτημένων, με αγώνες, ανθρωπίνων ελευθεριών και δημοκρατικών δικαιωμάτων, όπως της ελεύθερης βούλησης, της απρόσκοπτης έκφρασης, της ελεύθερης μετακίνησης και της προστασίας των προσωπικών δεδομένων.
4. Της αναβάθμισης και προστασίας θεσμών και δομών, ιδιαίτερα της
οικογένειας, της παιδείας, της ανεξάρτητης δικαιοσύνης, της δημόσιας τάξης και ασφάλειας, της υγείας, της κοινωνικής ασφάλισης, της ενημέρωσης και των διαχρονικών πολιτισμικών παραδόσεων του Ελληνισμού.
5. Των τεκμηριωμένων επιλογών σε οικονομικό, τραπεζικό, νομισματικό και δημοσιονομικό επίπεδο, που οδηγούν σε αυτοδύναμη ανάπτυξη, διασφαλίζουν την αυτάρκεια της χώρας και υπηρετούν το κοινωνικό σύνολο.
6. Της αποκήρυξης του παράνομου τμήματος του δημόσιου χρέους και όσων μνημονιακών δεσμεύσεων οδηγούν τη χώρα σε υποτέλεια, φτωχοποίηση, υφαρπαγή του εθνικού και ιδιωτικού πλούτου και ανθρωπιστική καταστροφή, καθώς και της δικαίωσης των ζημιωθέντων από το PSI.
7. Της αναθεώρησης των εθνικά επιζήμιων συμφωνιών και της αποφασιστικής αξίωσης των γερμανικών οφειλών και αποζημιώσεων.
8. Της διασφάλισης εργασίας και αξιοπρεπούς διαβίωσης όλων των Ελλήνων Πολιτών, με στήριξη των πολύτεκνων οικογενειών για την αντιμετώπιση του οξύτατου δημογραφικού προβλήματος.
9. Της αξιοποίησης και όχι ξεπουλήματος ή εκχώρησης του υλικού και άυλου πλούτου της Ελλάδος (εδαφικού, ορυκτού, θαλάσσιου, υποθαλάσσιου, εναέριου, ιστορικού, αρχαιολογικού, γλωσσικού κλπ), με σεβασμό στο περιβάλλον. Ο πλούτος αυτός ανήκει αποκλειστικώς και ισομερώς σε όλους τους εν ζωή γηγενείς Έλληνες και όχι στους πολιτικούς διαχειριστές ή στην εγχώρια και διεθνή ελίτ και δεν δανείζεται.
10.Της λογικής, δίκαιης και ανταποδοτικής φορολογίας, της προστασίας της ακίνητης περιουσίας με κατάργηση κάθε άμεσου ή έμμεσου φόρου, καθώς και της προστασίας της πρώτης κατοικίας.
11.Της θέσπισης ανεξάρτητων ελεγκτικών μηχανισμών και αυστηρών ποινών, καθώς και του ελέγχου των τυχόν επιζήμιων πράξεων και παραλείψεων σε εθνικό, πολιτικό και οικονομικό επίπεδο, με παραπομπή σε ανεξάρτητη δικαιοσύνη όλων όσων ενέχονται σε αυτές.
12.Της συνένωσης και στήριξης των απανταχού Ελλήνων και ιδιαίτερα του Κυπριακού Ελληνισμού, της ενίσχυσης των δεσμών με τους φιλέλληνες παγκοσμίως, καθώς και του ουσιαστικού δικαιώματος ψήφου στους Έλληνες του εξωτερικού.
13.Των ουσιαστικών μέτρων αποτροπής εισόδου, περιορισμού και άμεσης απέλασης των παράνομα εισερχόμενων αλλοδαπών, της παύσης λειτουργίας των σχετικών ΜΚΟ, καθώς και της αυστηροποίησης του νομοθετικού πλαισίου και του επανελέγχου των αδειών παραμονής και των Ελληνοποιήσεων, με άμεση απέλαση όσων δεν απασχολούνται νομίμως ή παρανομούν.
14.Μιας κοινωνικά και εθνικά χρήσιμης Ε.Ε. με επίκεντρο τον άνθρωπο, χωρίς μέλη-δυνάστες και με πραγματική αλληλεγγύη μεταξύ των μελών της (δημιουργικός Ευρωσκεπτικισμός).
15.Υπέρ ενός μακρόπνοου εθνικού σχεδιασμού, που θα καθιστά την Ελλάδα κυρίαρχο παράγοντα στην νέα γεωπολιτική αρχιτεκτονική που διαμορφώνεται και θα διασφαλίζει την ειρήνη, την ευημερία και την αυθυπαρξία του Ελληνισμού.
Κεφάλαιο Δεύτερο: Μέλη και Φίλοι
Ιδρυτικά Μέλη
Άρθρο 3: Ορισμός Μέλους, Φίλου
3.1. Μέλη του “ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΞΑΝΑ” μπορούν να γίνουν Ελληνίδες – Έλληνες πολίτες που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους ή Έλληνες της Ομογένειας, οι οποίοι δεν έχουν στερηθεί των πολιτικών τους δικαιωμάτων, έχουν λευκό ποινικό μητρώο, δεν είναι μέλη σε άλλο πολιτικό κόμμα ή φορέα, δεν είναι ενεργοί συνδικαλιστές, δεν είναι μέλη αποκρυφιστικών οργανώσεων και ασπάζονται πλήρως και ανεπιφύλακτα τις Αρχές και τις Αξίες του “ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΞΑΝΑ”, έτσι όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά στην Ιδρυτική Διακήρυξη.
3.2. Φίλοι του 'ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΞΑΝΑ” μπορούν να γίνουν Έλληνες ή Απόδημοι Έλληνες που έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους και δεν είναι μέλη σε άλλο πολιτικό κόμμα ή φορέα.
Άρθρο 4: Διαδικασία Εγγραφής Μελών-Φίλων
4.1. Όσοι επιθυμούν να είναι Μέλη ή Φίλοι του κόμματος, εγγράφονται αυτοπροσώπως ή ηλεκτρονικά, στο Μητρώο Μελών και Φίλων, το οποίο τηρείται από την κεντρική Γραμματεία του Εκτελεστικού Τομέα του κόμματος. Στην αίτηση περιλαμβάνεται απαραιτήτως δήλωση περί ανεπιφύλακτης αποδοχής των όρων του άρθρου 3 του παρόντος.
4.2 Κάθε Μέλος καταβάλλει το Δικαίωμα Εγγραφής και την Ετήσια Εισφορά η οποία καθορίζεται από την κεντρική Γραμματεία του Εκτελεστικού Τομέα του κόμματος.
4.2 Ομαδικές προσχωρήσεις από άλλον πολιτικό φορέα ή Κόμμα απαγορεύονται γιατί αλλάζουν τη φυσιογνωμία και την Ιδεολογική Υπόσταση του Κόμματος. Εξαίρεση αποτελεί η Συνέργεια με Ολόκληρο Πολιτικό Φορέα ή Κόμμα κατόπιν Ιδεολογικής Σύγκλισης και Ταυτότητας καθώς και μετά από έγκριση του Κεντρικού Εκτελεστικού Τομέα του κόμματος.
Άρθρο 5: Δικαιώματα και Υποχρεώσεις Μελών και Φίλων
5.1. Δικαιώματα και υποχρεώσεις Μελών:
5.1.1. Τα Μέλη του “ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΞΑΝΑ” συμμετέχουν ενεργά στο κόμμα και έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.
5.1.2. Εκλέγουν τους εκπροσώπους τους και εκλέγονται σε όλα τα όργανα.
5.1.3. Έχουν πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες σχετικά με την οργανωτική λειτουργία και την οικονομική διαχείριση του κόμματος.
5.1.4. Συμμετέχουν στις πάσης φύσεως δραστηριότητες του Κόμματος.
5.1.5. Σε κάθε Μέλος διασφαλίζεται το δικαίωμα συμμετοχής στην διεκδίκηση αξιωμάτων στα όργανα του Κόμματος.
5.1.6. Τα Μέλη δραστηριοποιούνται για την προώθηση των Αρχών, Αξιών και των Στόχων του Κόμματος.
5.2. Δικαιώματα και υποχρεώσεις Φίλων:
5.2.1. Φίλοι του “Ελεύθεροι Ξανά” μπορούν να γίνουν όλοι οι Έλληνες εντός ή εκτός της Χώρας (Εργαζόμενοι, Άνεργοι, Συνταξιούχοι, Απόδημοι και Ομογενείς), οι οποίοι δε θέλουν να μετέχουν ενεργά στις εκλογικές διαδικασίες του Κόμματος, αλλά θέλουν να προσφέρουν με τη γνώση και την εμπειρία τους στην προσπάθεια του Κόμματος.
5.2.2. Οι φίλοι του “ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΞΑΝΑ” δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι σε όλες τις εκλογικές διαδικασίες του Κόμματος.
5.2.3. Οι Φίλοι μπορούν να καταθέσουν προτάσεις και ιδέες στα όργανα του Κόμματος προς συζήτηση και αξιολόγηση αυτών.
5.2.4. Εγγεγραμμένος Φίλος μπορεί να γίνει Μέλος με νέα αίτησή του, εφόσον εμπίπτει στις προϋποθέσεις του άρθρου 8, παράγραφος 1 ή όταν έχει συμπληρωθεί ένα έτος μετά την εγγραφή του.
Άρθρο 6: Διαγραφή Μέλους ή Φίλου
Το “ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΞΑΝΑ” διατηρεί το δικαίωμα διαγραφής Μέλους ή Φίλου στις εξής περιπτώσεις:
6.1. Όταν το Μέλος ή Φίλος δρα ή/και εκφράζεται δημόσια με απαξιωτικά λόγια ή πράξεις εναντίον των Αρχών του Κόμματος ή εναντίον στελεχών του ή/και του Προέδρου του. Η δημόσια κριτική στην απευκταία περίπτωση διαφθοράς είναι επιβεβλημένη.
6.2. Όταν η εν γένει συμπεριφορά του δεν συνάδει με τις Αρχές και τις Αξίες του Κόμματος και προκαλεί το κοινό αίσθημα.
6.3. Όταν έχει καταδικασθεί τελεσίδικα από Ποινικό Δικαστήριο εντός ή εκτός της Ελλάδος.
6.4. Όταν δρα και διαφοροποιείται εκτός της γραμμής του κόμματος σε θέματα ύψιστης σημασίας για την Πατρίδα και το Κόμμα. Σε αυτήν την περίπτωση, αν είναι Βουλευτής υποχρεούται να παραδώσει την βουλευτική του έδρα στο Κόμμα.
6.5. Όταν έχει καταχωρήσει στην αίτηση εγγραφής του ως Μέλος ή Φίλος ανακριβή ή ψευδή στοιχεία. Σε αυτήν την περίπτωση, η διαγραφή του θεωρείται οριστική και αμετάκλητη και δεν έχει δικαίωμα επανεγγραφής, εκτός κι αν η ανακρίβεια οφείλεται σε λάθος παραδρομής και αποδειχθεί ότι δεν είναι εσκεμμένη.
6.6. Όταν υπάρχει τελεσίδικη και αμετάκλητη Απόφαση διαγραφής του από την Επιτροπή Δεοντολογίας.
Άρθρο 7: Ιδρυτικά Μέλη
7.1. Ιδρυτικά Μέλη είναι εκείνα που πρωτοστάτησαν στη δημιουργία του “ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΞΑΝΑ” και υπέγραψαν την Ιδρυτική Διακήρυξη και αποτελούνται από πρόσωπα όλων των κοινωνικών βαθμίδων και στρωμάτων.
7.2. Όλα τα Ιδρυτικά Μέλη έχουν τα ίδια Δικαιώματα και Υποχρεώσεις με τα μέλη, δηλαδή μετέχουν κανονικά στις λειτουργίες του Κόμματος και έχουν το δικαίωμα του “εκλέγειν και εκλέγεσθαι”.
7.3. Τα Ιδρυτικά Μέλη, εφ' όσον το επιθυμούν, μπορούν να συμπεριληφθούν στα ψηφοδέλτια του Κόμματος για τις εθνικές εκλογές με απλή αίτησή τους, χωρίς περαιτέρω διαδικασία εκλογής από τα Τοπικά και Περιφερειακά Όργανα.
Κεφάλαιο τρίτο: Οργανωτική Δομή του Κόμματος
Άρθρο 8: Οργανωτική Διάρθρωση
8.1. Το κόμμα συγκροτείται σε τρεις τομείς διαρθρωτικά. Τον Τομέα Ηγεσίας, τον Τομέα της Ιδεολογίας και του Πολιτικού Σχεδιασμού και τον Τομέα Εκτελεστικού. Οι τρεις τομείς αναπτύσσονται σπονδυλωτά, κεντρικά και περιφερειακά σύμφωνα με το καταστατικό και τις λεπτομέρειες που περιέχονται στον κανονισμό οργάνωσης και λειτουργίας του κόμματος.
8.1.1. Τομέας Ηγεσίας: Συνίσταται από τα κεντρικά και περιφερειακά όργανα άσκησης διοίκησης και ελέγχου σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 19
8.1.2. Τομέας Ιδεολογίας και Πολιτικού Σχεδιασμού: Λειτουργεί με μόνιμη βάση κεντρικά.
8.1.3. Τομέας Εκτελεστικού: Λειτουργεί σε μόνιμη βάση κεντρικά και στην περιφέρεια.
8.2. Ο συντονισμός μεταξύ των τομέων του κόμματος γίνεται κεντρικά στο Πολιτικό Συμβούλιο και περιφερειακά με το Περιφερειακό Συμβούλιο.
8.3. Ο συντονισμός της περιφέρειας με το κέντρο γίνεται με ευθύνη του Προέδρου Περιφερειών και των Συντονιστών των Περιφερειακών Συμβουλίων, στο αντίστοιχο Συμβούλιο.
Άρθρο 9: Κεντρική Οργάνωση του Κόμματος
Η κεντρική οργάνωση του κόμματος είναι η ακόλουθη:
1. Συνέδριο του κόμματος (τακτικό, έκτακτο)
2. Πρόεδρος του κόμματος
3. Αντιπρόεδροι του κόμματος (Α και Β)
4. Πολιτικό Συμβούλιο (Π.Σ.) αποτελούμενο από εννέα (9) μέλη.
5. Κεντρική Επιτροπή (Κ.Ε.)
6. Περιφερειακό Συμβούλιο αποτελούμενο από τους Προέδρους των Περιφερειών
7. Γενικός Διευθυντής
8. Επιτροπή Δεοντολογίας
9. Τομέας Ιδεολογίας και Πολιτικού Σχεδιασμού με ανάλογα τμήματα
10.Τομέας Εκτελεστικού με ανάλογα τμήματα.
Άρθρο 10: Συνέδριο του Κόμματος-Αρμοδιότητες
10.1. Το ετήσιο συνέδριο του κόμματος αποτελεί το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο του κόμματος, οι αποφάσεις του οποίου αφορούν όλα τα θέματα και δεσμεύουν τα Μέλη του κόμματος.
Στο συνέδριο μετέχουν:
10.1.1. Με δικαίωμα ψήφου όλα τα Μέλη του κόμματος.
10.1.2. Αριθμός Φίλων του κόμματος, οι οποίοι μπορούν να απευθύνουν χαιρετισμούς μόνον σε περιπτώσεις που έχουν έγκριση από την Οργανωτική Επιτροπή του συνεδρίου.
10.2. Το Συνέδριο διακρίνεται σε:
10.2.1. Τακτικό: Διενεργείται μετά από απόφαση του Π.Σ. Ανά έτος με δυνατότητα παρατάσεως μέχρι ένα έτος κατόπιν αποφάσεως της Κ.Ε.
10.2.2. Έκτακτο: Αποφασίζεται από το Π.Σ.
10.2.3. Με πρόταση του Προέδρου του Κόμματος
10.2.4. Με εισήγηση του γραμματέως της Κ.Ε. μετά από αίτηση του 80% των μελών της Κ.Ε. στην οποία αναφέρονται οι λόγοι διεξαγωγής του έκτακτου συνεδρίου.
10.2.5. Υποχρεωτικά σε περίπτωση υποβολής παραίτησης του Προέδρου μετά την παρέλευση ενός έτους από την εκλογή του, με χρόνο διεξαγωγής εντός τριών μηνών για την εκλογή προέδρου.
10.3. Το συνέδριο διεξάγεται με ευθύνη της οργανωτικής του επιτροπής. Η οργανωτική επιτροπή αποτελείται από μέλη της Κ.Ε., που εισηγείται ο Γραμματέας της Κ.Ε. και εγκρίνει το Π.Σ.
Αρμοδιότητες του Συνεδρίου
10.4. Το Συνέδριο λειτουργεί σύμφωνα με τον κανονισμό οργανώσεως και λειτουργίας του κόμματος και έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
10.4.1. Εκλέγει τον Πρόεδρο του κόμματος και τους δύο αντιπροέδρους τακτικά κάθε δύο έτη.
10.4.2. Εκλέγει τα κατά περίπτωση μέλη της Κεντρικής Επιτροπής
10.4.3. Καθορίζει την ιδεολογία του κόμματος.
10.4.4. Εγκρίνει το καταστατικό και τις τροποποιήσεις του σύμφωνα με το άρθρο 30.
10.5. Οι σύνεδροι αποφασίζουν πλειοψηφικά για κάθε θέμα τρόπου διεξαγωγής και λειτουργίας εκάστου συνεδρίου.
10.6. Μέχρι τη σύγκληση του πρώτου τακτικού συνεδρίου και την συγκρότηση των καταστατικών οργάνων του, το κόμμα διοικείται από την προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή η οποία θα λειτουργεί και ως εκτελεστική, εκπροσωπείται δε από τον Ιδρυτή και Πρόεδρο του κόμματος. Η περαιτέρω οργάνωση του κόμματος θα υλοποιηθεί με μέριμνα της Κεντρικής Επιτροπής και των Περιφερειακών Συμβουλίων με βάση το παρόν καταστατικό.
Άρθρο 11: Πολιτικό Συμβούλιο
11.1. Είναι το ανώτερο εκτελεστικό όργανο του κόμματος μεταξύ δύο συνεδριάσεων της Κεντρικής Επιτροπής. Υλοποιεί τις αποφάσεις του Συνεδρίου και της Κεντρικής Επιτροπής και λαμβάνει αποφάσεις για πολιτικά, διοικητικά, οργανωτικά και λοιπά θέματα στα οποία δεν υπάρχουν σχετικές αποφάσεις από το Συνέδριο ή την Κεντρική Επιτροπή. Λαμβάνει αποφάσεις για κάθε θέμα που αφορά τη λειτουργία του κόμματος.
11.2. Η θητεία των μελών του Π.Σ., διαρκεί μέχρι την επιλογή νέων μελών από το επόμενο Συνέδριο, τακτικό ή έκτακτο. Τα νέα μέλη αναλαμβάνουν καθήκοντα εντός δεκαημέρου από τη λήξη του συνεδρίου.
11.3. Το Πολιτικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικώς κατ' ελάχιστον κάθε 50 ημέρες ή εκτάκτως μετά από πρόσκληση του Προέδρου ή μετά από αίτηση 6 μελών του. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας η ψήφος του Προέδρου υπερισχύει. Το Πολιτικό Συμβούλιο έχει απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον τα μισά συν ένα μέλη του. Σε περίπτωση περιττού αριθμού μελών του Συμβουλίου, η απαρτία προσδιορίζεται μετά την στρογγυλοποίησή του, με τον παραπάνω τρόπο προκύπτοντος αριθμού, στον αμέσως παραπάνω ακέραιο αριθμό. Παρόντα θεωρούνται και τα μέλη που συμμετέχουν στην συνεδρίαση μέσω σύγχρονης τηλεδιάσκεψης και άλλων κατάλληλων μέσων.
11.4. Το Πολιτικό Συμβούλιο αποτελείται από τα εξής μέλη:
1. Τον Πρόεδρο του κόμματος
2. Τον Α' Αντιπρόεδρο του κόμματος
3. Τον Β΄ Αντιπρόεδρο του κόμματος
4. Τον Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής
5. Τον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου
6. Τον Γενικό Διευθυντή του κόμματος
7. Τον Πρόεδρο της επιτροπής Δεοντολογίας.
8. Τον Γραμματέα του Πολιτικού Συμβουλίου
9. Αναπληρωματικό Ιδρυτικό Μέλος.
11.5. Τα μέλη του Π.Σ. είναι ανακλητά κατόπιν πρότασης του Προέδρο προς την Κ.Ε., με απλή πλειοψηφία των ψηφισάντων μελών της.
11.6. Τα μέλη του Π.Σ. αυτοδικαίως είναι μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, πλέον των εκλεγμένων, με πλήρη δικαιώματα.
11.7. Στις συνεδριάσεις του Πολιτικού Συμβουλίου δύναται να παρίστανται κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου, με δικαίωμα λόγου αλλά όχι ψήφου και τα μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής.
11.8. Τα μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου μπορούν να αναλαμβάνουν με απόφαση του Σώματος την ευθύνη τομέων ή επιτροπών της Κεντρικής Επιτροπής καθώς και την εποπτεία μίας εκ των περιφερειακών οργανώσεων του κόμματος.
11.9. Πολιτική Γραμματεία:
11.9.1. Στην Πολιτική Γραμματεία συμμετέχουν:
1. Ο Πρόεδρος του κόμματος
2. Ο Α' Αντιπρόεδρος
11.9.2. Ο Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής
11.9.3. Στην Πολιτική Γραμματεία δύναται να συμμετάσχουν τακτικά ή έκτακτα, με κοινή απόφαση του Προέδρου και του Α΄Αντιπροέδρου :
1. Μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου ή και 2. Μέλη της Κεντρικής Επιτροπής
11.9.4. Η Πολιτική Γραμματεία συντονίζει την καθημερινή πολιτική δράση και τον πολιτικό σχεδιασμό του Κόμματος. Την λειτουργία της Γραμματείας πολιτικού σχεδιασμού συντονίζει ο Α' Αντιπρόεδρος του κόμματος, μεταφέρει τις σχετικές αποφάσεις, οδηγίες και κατευθύνσεις προς όλα τα όργανα του κόμματος.
11.10. Το Πολιτικό Συμβούλιο δύναται να αναθέσει για συγκεκριμένο διάστημα και σκοπό πρόσθετες αρμοδιότητες (από αυτές που αποτελούν αρμοδιότητες του ίδου του Πολιτικού Συμβουλίου), στον Πρόεδρο, τον Α΄ΑΝτιπρόεδρο, τον Β΄Αντιπρόεδρο
(σε κάθε έναν ξεχωριστά) και σε κάθε άλλο μέλος του.
11.11. Τα μέλη του Πολιτικού Συμβουλίου μπορούν επίσης να τίθενται επικεφαλής μιας εκ των λειτουργικών οντοτήτων (όπως για παράδειγμα οικονομικοί πόροι, ή Επικοινωνίας) και συντονίζουν τις δραστηριότητες των αντίστοιχων επιτροπών και οργανώσεων.
11.12. Το Πολιτικό Συμβούλιο ορίζει ένα μέλος του να ασκεί χρέη γραμματέα του.
11.13. Οι αποφάσεις του λαμβάνονται πλειοψηφικά με δικαίωμα διπλής ψήφου του Προέδρου σε περίπτωση ισοψηφίας.
11.14. Οι αρμοδιότητες του Πολιτικού Συμβουλίου είναι οι ακόλουθες:
11.14.1. Αποφασίζει τη σύγκληση της Κ.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 16.
11.14.2. Ο Πρόεδρος δεν αμφισβητείται αλλά προκαλεί έκτακτο συνέδριο με θέμα την εκλογή νέου Προέδρου και νέου Π.Σ.
11.14.3. Εγκρίνει και τροποποιεί τον Κανονισμό οργανώσεως και λειτουργίας του κόμματος.
11.14.4. Εγκρίνει μετά από σχετική πρόταση του Α΄Αντιπροέδρου τον εκπρόσωπο τύπου του κόμματος.
11.14.5. Εγκρίνει τις προγραμματικές δηλώσεις του Προέδρου του κόμματος
11.14.6. Επικυρώνει τα αποτελέσματα των Περιφερειακών εκλογών του κόμματος για ανάδειξη των Συντονιστών των Περιφερειακών Πολιτικών Συμβουλίων. (ΠΠΣ)
11.14.7. Αντικαθιστά μέλος του με αναπληρωματικό από τα μέλη της ΚΕ για οποιονδήποτε λόγο, κατόπιν επιλογής του από τον Πρόεδρο.
11.14.8. Διαγράφει από το κόμμα, μετά από σχετική εισήγηση της επιτροπής Δεοντολογίας στελέχη-όργανα του κόμματος.
Άρθρο 12: Ο πρόεδρος του κόμματος
Εκλογή, καθήκοντα και αρμοδιότητες
12.1. Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το κόμμα δικαστικώς και εξωδίκως έναντι πάσης Αρχής και οιουδήποτε τρίτου. Εκφράζει τις πολιτικές θέσεις του συμφώνως καταστατικού, των αποφάσεων του Συνεδρίου, της Κεντρικής Επιτροπής και του Πολιτικού Συμβουλίου.
12.2. Προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Πολιτικού Συμβουλίου και φροντίζει για την εφαρμογή των αποφάσεών του.
12.3. Μπορεί να συγκαλέσει οποιοδήποτε όργανο του κόμματος, ακόμη και εάν δεν συμμετέχει σε αυτό, πάντοτε όμως για απολύτως εξειδικευμένο ζήτημα και εφ όσον διαπιστώσει αδυναμία συγκλήσεώς του.
12.4. Σε περίπτωση παραίτησης, αποδημίας ή μόνιμης αδυναμίας του Προέδρου, ή καθ' οιονδήποτε τρόπο χηρείας της θέσης του Προέδρου, που δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από 60 ημέρες μετά την απουσία του Προέδρου, την θέση του καταλαμβάνει αυτομάτως ο Α' Αντιπρόεδρος, εάν δε αυτός αρνηθεί ή κωλύεται, την θέση καταλαμβάνει ο Β' Αντιπρόεδρος. Στην περίπτωση αποδοχής, η κενή θέση του Α΄Αντιπροέδρου πληρώνεται με διαδικασία από την Κεντρική Επιτροπή, συγκαλούμενη προς τούτο από τον Γραμματέα αυτής, εκλέγει τον αντικαταστάτη του για το υπόλοιπο της θητείας.
12.4.1. Είναι αυτοδικαίως Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος.
12.4.2. Ο Πρόεδρος μπορεί με απόφασή του να ορίσει ειδικούς εκπροσώπους του για συγκεκριμένο έργο, συγκεκριμένης διάρκειας.
12.4.3. Ηγείται του κομματικού αγώνα και δράσης αυτού.
12.4.4. Κάθε θέμα που δεν προβλέπεται στο παρόν καταστατικό είναι αποκλειστική αρμοδιότητα του Προέδρου του κόμματος.
Άρθρο 13: Α' Αντιπρόεδρος του κόμματος
13.1. Είναι μέλος του Π.Σ. Του κόμματος.
13.2. Η υποψηφιότητά του εγκρίνεται από τον Πρόεδρο του κόμματος, και εκλέγεται από το Συνέδριο μαζί με την διαδικασία εκλογής του Προέδρου πλειοψηφικά.
13.3. Διευθύνει τον τομέα Ιδεολογίας και Πολιτικού Σχεδιασμού, στο κέντρο και επιβλέπει στην περιφέρεια. Υπηρετεί τις αρμοδιότητες που του εκχωρούνται σύμφωνα με τα αντίστοιχα άρθρα του παρόντος καταστατικού.
13.4. Αναπληροί τον Πρόεδρο σε περίπτωση κωλύματος, σε κάθε αρμοδιότητά του σε περίπτωση αδυναμίας άσκησης των καθηκόντων του.
13.5. Σε περίπτωση παραίτησης, αποδημίας ή μόνιμης αδυναμίας τυου Προέδρου ή καθ' οιονδήποτε τρόπο χηρείας της θέσης του Προέδρου, που δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από 60 ημέρες μετά την απουσία του Προέδρου, την θέση του καταλαμβάνει αυτομάτως ο Α' Αντιπρόεδρος.
13.6. Στηρίζει τον Πρόεδρο στον προεκλογικό αγώνα και είναι υπεύθυνος έναντι του κόμματος για τον πολιτικό σχεδιασμό και την οργάνωση-διεξαγωγή του εκλογικού αγώνα.
13.7. Συνεργάζεται με τον Β' Αντιπρόεδρο, για θέματα αξιολόγησης υποψηφίων στελεχών και οργάνωσης-διεξαγωγής του προεκλογικού αγώνα.
13.8. Ο Αντιπρόεδρος δύναται να ανακληθεί κατά την διάρκεια της θητείας του για σοβαρό λόγο. Η ανάκληση μπορεί να γίνει μόνο κατόπιν πρότασης του Προέδρου προς την Κ.Ε.
Άρθρο 14: Ο Β' Αντιπρόεδρος του κόμματος
14.1. Είναι μέλος του Π.Σ. Η υποψηφιότητά του εγκρίνεται από τον Πρόεδρο του κόμματος, και εκλέγεται από το Συνέδριο μαζί με την διαδικασία εκλογής του Προέδρου πλειοψηφικά.
14.2. Διευθύνει τον τομέα του Εκτελεστικού του κόμματος στο κέντρο και επιβλέπει την περιφέρεια.
14.3. Συνεργάζεται με τον Α΄Αντιπρόεδρο, για θέματα προαξιολόγησης υποψηφίων στελεχών και οργάνωσης-υποστήριξης του προεκλογικού αγώνα.
14.4. Σε περίπτωση παραίτησης, αποδημίας ή μόνιμης αδυναμίας του Προέδρου, ή καθ' οιονδήποτε τρόπο χηρείς της θέσης του Προέδρου, που δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από 60 ημέρες μετά την απουσία του προέδρου, την θέση του καταλαμβάνει αυτομάτων ο Α' Αντιπρόεδρος , εάν δε αυτός αρνηθεί ή κωλύεται, την θέση καταλαμβάνει ο Β' Αντιπρόεδρος. Στην περίπτωση αυτή η κενή θέση του Β' Αντιπροέδρου πληρώνεται με την διαδικασία από την Κεντρική Επιτροπή, συγκαλούμενη προς τούτο από τον Γραμματέα αυτής, εκλέγει τον αντικαταστάτη του για το υπόλοιπο της θητείας.
14.5. Ο Αντιπρόεδρος δύναται να ανακληθεί κατά την διάρκεια της θητείας του για σοβαρό λόγο. Η ανάκληση μπορεί να γίνει μόνο κατόπιν πρότασης του Προέδρου προς την Κ.Ε.
Άρθρο 15: Κεντρική Επιτροπή του κόμματος
15.1. Αποτελείται το μέγιστο από 100 τακτικά μέλη.
15.2. Η σύνθεσή της είναι η εξής:
15.2.1. Μέχρι την διεξαγωγή του πρώτου τακτικού συνεδρίου , οι πρώτοι 200 πολίτες με δικαίωμα ψήφου οι οποίοι υπέγραψαν το παρόν καταστατικό, αποτελούν κατ΄εξαίρεση τα μέλη της Κ.Ε.
Στο πρώτο τακτικό συνέδριο:
15.2.2. Τα 100 μέλη της Κ.Ε. εκλέγονται από το Συνέδριο, με ψηφοφορία μεταξύ των Μελών, σύμφωνα με τον κανονισμό οργάνωσης και λειτουργίας επί θητεία 3 ετών.
15.2.3. Εκλέγονται 10 μέλη της Κ.Ε. εφεδρικά με σκοπό την αντικατάσταση των κανονικών, με σειρά εκλογής, σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου, διαγραφής.
Στο δεύτερο τακτικό Συνέδριο:
Καθώς και στα επόμενα συνέδρια, θα εκλέγονται επί θητεία 50 μέλη της Κ.Ε. Δια ψηφοφορίας απο τα τακτικά μέλη.
15.2.4. Επικεφαλής της Κ.Ε. Είναι ο Γραμματέας της Κ.Ε. , μέλος του Π.Σ. Κατά την συνεδρίαση προεδρεύει ο Πρόεδρος του κόμματος.
15.2.5. Σε κάθε περίπτωση, μέλη της Κ.Ε., πλέον των εκλεγμένων εκάστοτε αριθμού μελών, είναι ο Προέδρος και τα μέλη του Π.Σ, ο Συντονιστής κάθε χώρας στην οποία έχει ενεργοποιηθεί σχετική οργάνωση Περιφέρειας με Ομογενείς και Έλληνες κατοίκους εξωτερικού.
15.2.6. Συνέρχεται μια φορά το τρίμηνο, ή όποτε καταστεί αυτό αναγκαίο με απόφαση του Π.Σ.
15.2.7. Οι αποφάσεις της είναι νόμιμες, εάν παρίσταται το ήμισυ των μελών συν ένα μέλος. Στις συνεδριάσεις της, η Κ.Ε. Νομιμοποιείται να προσκαλεί, χωρίς όμως δικαίωμα ψήφου, τα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας, των περιφερειακών συμβουλίων, εκπροσώπους κοινωνικών φορέων του δημόσιου ή και του ιδιωτικού τομέα καθώς και ξένους παράγοντες, με σκοπό την ενημέρωση των μελών, τον εμπλουτισμό των ιδεών και την αντικειμενικότερη λήψη αποφάσεων επί ειδικών θεμάτων.
15.2.8. Σε περίπτωση μή επίτευξης απαρτίας, η Κ.Ε. Συγκαλείται στον ίδιο τόπο εντός μιας εβδομάδας, οπότε οι αποφάσεις είναι νόμιμες με τον αριθμό των παρόντων μελών.
15.2.9. Η Κ. Ε. Είναι υπεύθυνη για τον έλεγχο της ορθής πορείας του κόμματος καθώς και τγια ην αποτελεσματική λειτουργία των οργάνων και των στελεχών του στο κέντρο και στην περιφέρεια.
15.3. Αρμοδιότητες της Κ.Ε.
15.3.1. Η χάραξη της πολιτικής του κόμματος με βάση την ιδεολογία και τις αποφάσεις του συνεδρίου.
15.3.2. Η έγκριση των οικονομικών προϋπολογισμών και απολογισμών του κόμματος.
15.3.3. Η εισήγηση στο Π.Σ. Θεμάτων που σύμφωνα με την άποψή της χρήουν υιοθέτησης, τροποποίησης ή ανάλογου πολιτικού χειρισμού από την Ηγεσία του κόμματος.
15.3.4. Η εισήγηση στο Π.Σ. Της διεξαγωγής έκτακτου συνεδρίου, σύμφωνα με το άρθρο 10 του καταστατικού.
15.3.5. Η εκλογή τριών μελών της για στελεέχωση της Επιτροπής Δεοντολογίας του κόμματος.
15.3.6. Η συγκρότηση επιτροπής οργάνωσης και διεξαγωγής τακτικού ή έκτακτου συνεδρίου του κόμματος την οποία πρωτίστως εγκρίνει το Π.Σ.
15.3.7. Η συγκρότηση επιτροπής οργάνωσης και διεξαγωγής περιφερειακών εκλογών, μετξύ των τακτικών μελών της περιφέρειας, προς εκλογή των περιφερειακών συμβουλίων και λοιπών στελεχών του κόμματος.
15.3.8. Η εκλογή 3 μελών και ενός αναπληρωματικού μέλους για τη συγκρότηση της Ελεγκτικής Επιτροπής.
Άρθρο 16: Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής
16.1. Μέλος του Π.Σ. Εκλέγεται μεταξύ των μελών της Κεντρικής επιτροπής με μυστική ψηφοφορία και είναι επικεφαλής της Κεντρικής Επιτροπής.
16.2. Συνεργάζεται με τους Αντιπροέδρους Α' και Β', τον Πρόεδρο της επιτροπής Δεοντολογίας, τον Πρόεδρο της Ελεγκτικής Επιτροπής σε θέματα λειτουργίας των οργάνων του κόμματος καθώς και με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου των Περιφερειών για την υλοποίηση των αποφάσεων του Π.Σ. Και της Κ.Ε.
Άρθρο 17: Γενικός Διευθυντής
17.1. Οι αρμοδιότητές του είναι:
17.1.1. Να προϊσταται των διοικητικών υπηρεσιών του κόμματος καθώς και των πάσης φύσεως διοικητικών λειτουργιών του Κόμματος. Τα καθήκοντά του, ορίζονται από τον κανονισμό λειτουργίας του κόμματος καθώς και από τις αποφάσεις του Πολιτικού Συμβουλίου.
17.1.2. Προτείνεται από τον Πρόεδρο δια ορισμού. Η θητεία του είναι τριετής και δύναται να ανανεωθεί.
17.1.3. Ο συντονισμός των επιμέρους Διευθύνσεων του κόμματος.
17.1.4. Εκτελεί τις εντολές πληρωμών που εγκρίνονται με συγκεκριμένη διαδικασία από τον Οικονομικό Διαχειριστή. Διαχειρείζεται ότη την ακίνητη και κινητή περιουσία του κόμματος και τηρεί το μητρώο παγίων και εξοπλισμού. Έχει διαρκή και απρόσκοπτη πρόσβαση το μητρώο μελών του κόμματος. Εισηγείται προσλήψεις και απολύσεις πάσης φύσεως προσωπικού. Κατανέμει τις αρμοδιότητες του προσωπικού. Ερωτάται και εισηγείται σε οργανωτικά ζητήματα του κόμματος και ενημερώνει επί διοικητικών θεμάτων τα όργανα του κόμματος, κατόπιν ζήτησης.
Υποστηρίζεται στο έργο του από την Γραμματεία της Γενικής Διεύθυνσης.
17.1.5. Τα βιβλία, τα στοιχεία καθώς και πάσης φύσεως έγγραφα, αρχεία που ο Γενικός Διευθυντής τηρεί, πρέπει ανά πάσα στιγμή να είναι διαθέσιμα σε τακτικό ή έκτακτο έλεγχο της Ελεγκτικής Επιτροπής και του Προέδρου του Κόμματος.
Άρθρο 18: Περιφερειακό Συμβούλιο
18.1. Αρμοδιότητα του Περιφερειακού Συμβουλίου είναι ο συντονισμός των Πολιτικών Προτάσεων του κόμματος για την περιφερειακή πολιτική του. Εισηγείται στην Κεντρική Επιτροπή, το Πολιτικό Συμβούλιο και τον Πρόεδρο επί παντός θέματος.
18.1.1. Επεξεργάζεται συνεργατικές στρατηγικές περιφερειακών οργανώσεων μεταξύ διφορετικών περιφερειών και επιβλέπει την εφαρμογή τους.
18.1.2. Οι Συντονιστές των Περιφερειών συμμετέχουν στις Συνεδριάσεις της Κεντρικής Επιτροπής έχοντας δικαίωμα λόγου.
18.1.3. Ο Συντονιστής κάθε Περιφέρειας και εκπρόσωπός της στο Συμβούλιο Περιφερειών του κόμματος, εκλέγεται με μυστική ψηφοφορία μεταξύ των εκλεγμένων μελών των Νομαρχιακών Συμβουλίων κάθε Γεωγραφικής Περιφέρειας της χώρας, όπου αυτιδίκαια υποψήφιοι είναι όλοι οι Πρόεδροι Νομαρχιακών Οργανώσεων της συγκεκριμένης Περιφέρειας ή μέλος της Νομαρχιακής Οργάνωσης που υποδεικνύει η Νομαρχιακή οργάνωση.
18.1.4. Αρμοδιότητα του Συντονιστή κάθε περιφέρειας, είναι ο συντονισμός των δράσεων όλων των ΝΟ της δικής του περιφέρειας. Είναι ο εκπρόσωπος της περιφέρειας στο Συμβούλιο των Περιφερειών και εκφράζει εγκεκριμένες προτάσεις και θέσεις του κόμματος σε επίπεδο Περιφέρειας.
18.1.5. Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου των Περιφερειών εκλέγεται από τους Συντονιστές -που απαρτίζουν το Συμβούλιο- κάθε γεωγραφικής περιφέρειας, με πλειοψηφία του 50% συν μία ψήφο. Είναι υπεύθυνος για την σύγκληση του Συμβουλίου, τον συντονισμό και την Προεδρία του.
18.1.6. Τα πρακτικά του Συμβουλίου των Περιφερειών, τηρούνται από μέλη της γραμματείας κατόπιν εκλογής του από τον Πορόεδρο του Περιφεραικαού Συμβουλίου.
18.1.7. Το Περιφερειακό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά κάθε τρίμηνο, συνδυαστικά με την συνεδρίαση της Κ.Ε. Έκτακτη συνεδρίαση προκύπτει κατόπιν απόφασης του Προέδρου του ή κατόπιν αιτήματος των 2/3 των μελών του. Για τους τρόπους συνεδρίας ισχύει ό,τι προβλέπεται και για τις συνεδριάσεις του Π.Σ.
18.1.8. Ο Συντονιστής κάθε περιφέρειας, καταρτίζει μητρώο επιστημόνων, εμπειρογνωμόνων και επαγγελματιών της περιφέρειας, το οποίο και περιλαμβάνει μέλη κι φίλους του κόμματος με ειδικές γνώσεις που προτίθενται να συνεισφέρουν στην επεξεργασία των περιφερειακών και κεντρικών πολιτικών του κόμματος. Το μητρώο εγκρίνεται και επικαιροποιείται από το Περιφερειακό Συμβούλιο και είναι στην διάθεση των Συντονιστών, του ΠΣ και του Προέδρου του κόμματος, προκειμένου να καλέσουν τους κατάλληλους ειδικούς ώστε αυτοί να συνεισφέρουν σε σχετικές ομάδες εργασίες. Το μητρώο τηρείται σε ενιαίο αρχείο από τον Διευθυντή του κόμματος.
18.2. Η περιφερειακή οργάνωση διακρίνεται σε επίπεδα περιφερειών, νομαρχιακών ενοτήτων όπου χρειάζεται καθώς και αυτή των Ελλήνων του εξωτερικού.Η περιφερειακή οργάνωση σε επίπεδο περιφέρειας είναι:
18.2.1. Περιφερειακή Επιτροπή (μέχρι 10 μέλη)
18.2.2. Νομαρχιακό Πολιτικό Συμβούλιο (3 μέλη), αποτελούμενο από τον Πρόεδρο του Νομαρχιακού Πολιτικού Συμβουλίου και δυο (2) μέλη.
18.2.3. Τομέας Εκτελεστικού με ανάλοιγα τμήματα λειτουργεί σύμφωνα με απόφαση του Συντονιστή της περιφέρειας.
18.3. Τα περιφερειακά όργανα λειτουργούν σύμφωνα με τον κανονισμό οργάνωσης και λειτουργίας του Κόμματος.
Άρθρο 19: Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου
19.1. Είναι μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου, εκπροσωπεί το Περιφερειακό Συμβούλιο και αποτελεί τον σύνδεσμο της Κεντρικής Διοίκησης και της Περιφέρειας.
19.2. Εκλέγεται μεταξύ των Συντονιστών των περιφερειακών συμβουλίων με απόλυτη πλειοψηφία.
19.3. Προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου, το συγκαλεί και το συντονίζει
19.4. Σε περίπτωση παραίτησης ή καθ' οιονδήποτε χηρείας της θέσης του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου, επαναλαμβάνεται η ανωτέρω διαδικασία εκλογής. Δύναται να ανακληθεί μόνο από τον Πρόεδρο του κόμματος.
19.5. Λειτουργεί σύμφωνα με τον κανονιοσμό οργάνωσης και λειτουργίας του κόμματος.
Άρθρο 20: Κοινοβουλευτική Ομάδα
20.1. Αποτελείται από τους εκλεγμένους βουλευτές και Ευρωβουλευτές του κόμματος
20.2. Επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας είναι ο Πρόεδρος του κόμματος.
20.3. Δεν δύναται να επιλεχθεί ως υποψήφιος βουλευτής οιοσδήποτε έχει συμπληρώσει οκτώ έτη κοινοβουλευτικής θητείας εξαιρουμένου του Προέδρου του κόμματος.
20.4. Τα μέλη της Κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος για να γίνουν μέλη της Κυβέρνησης οφείλουν να παραιτηθούν του βουλευτικού αξιώματος εξαιρουμένου του Προέδρου του κόμματος.
20.5. Τα μέλη της και οι Υπουργοί του κόμματος, οφείλουν να καταθέτουν το 30% της μηνιαίας βουλευτικής τους αποζημίωσης σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό, με σκοπό την κοινωνική ενίσχυση ατόμων ή έργων, όπως αυτά επιλέγονται από το Πολιτικό Συμβούλιο.
Άρθρο 21: Επιτροπή Δεοντολογίας
21.1. Η Επιτροπή Δεοντολογίας απαρτίζεται από 5 μέλη. Ο Πρόεδρός της, είναι μέλος του Π.Σ. και επιλέγεται από τον Πρόεδρο του κόμματος. Τα μέλη της εκλέγονται με ψηφοφορία μεταξύ των μελών της Κ.Ε.
21.2. Έργο της Επιτροπής είναι ο διαρκής έλεγχος των πράξεων, των πολιτικών θέσεων και των λόγων των μελών και των οργάνων του κόμματος. Συνεχής επιδίωξη είναι η διαφύλαξη του ήθους των στελεχών, σε σχέση με την διατήρηση της ιδεολογικής ταυτότητας του κόμματος, των κοινοβουλευτικών οργάνων και η τήρηση των κανόνων δεοντολογίας και δημοκρατικής συμπεριφοράς όλων των οργάνων και μελών του κόμματος έναντι άλλων κομμάτων και των πολιτών.
21.3. Δύναται να εισηγηθεί μέτρα προς τον Προέδρο κι τα μέλη του ΠΣ για πάταξη ή αποφυγή παρεκτροπών μελών, οργάνων ή στελεχών του κόμματος, μεταξύ των οποίων και της διαγραφής.
21.4. Λειτουργεί σύμφωνα με τον κανονισμό οργάνωσης και λειτουργίας του κόμματος.
Άρθρο 22: Οικονομικός Διαχειριστής του κόμματος
22.1. Προτείνεται από τον Πρόεδρο του κόμματος και υπάγεται διοικητικά σε αυτόν.
22.2. Προϊσταται του τμήματος οικονομικών του κόμματος με τα αντίστοιχα γραφεία προϋπολογισμού, εσόδων - εξόδων κι οικονομικού σχεδιασμού.
22.3. Εκπροσωπεί το κόμμα στις σχετικές επιτροπές στη Βουλή.
Άρθρο 23: Οικονομικό τμήμα
23.1. Το τμήμα Οικονομικών εντάσσεται στον Γενικό Διευθυντή του κόμματος
23.2. Αποτελείται από γραφεία: Προϋπολογισμού, εισόδων-εξόδων και λογιστήριο-ελεγκτήριο. Τα άτομα στελέχωσής του είναι ελευθέρως ανακλητά.
23.3. Λεπτομέρειες λειτουργίας του τμήματος περιέχονται στο αντίστοιχο τμήμα του κανονισμού οργάνωσης και λειτουργίας του κόμματος.
23.4. Οι οικονομικοί πόροι του κόμματος προέρχονται από:
23.4.1. Τακτικές και έκτακτες εισφορές μελών.
23.4.2. Κάθε άλλη νόμιμη πηγή εσόδων.
Άρθρο 24: Τομέας Ιδεολογικού και Πολιτικού Σχεδιασμού
24.1. Ενασχόληση του Τομέα είναι η ιδεολογία και ο πολιτικός σχεδιάσμός του κόμματος για το κέντρο και την περιφέρεια. Απαρτίζεται από τα εξής επί μέρους τμήματα:
1. Γραμματεία
2. Ιδεολογικές αρχές και πολιτικών σχεδιασμός, αναλύσεις και μελέτες.
3. Εκλογικός σχεδιασμός, αξιολόγηση υποψηφίων.
4. Ευρωπαϊκή πολιτική
5. Παιδείας, Θρησκευμάτων, Δικαιοσύνης και Πολιτισμού
6. Εξωτερικής πολιτικής και Άμυνας
7. Οικονομικής πολιτικής, Βιομηχανίας και Ενεργειακής πολιτικής
8. Εσωτερικής πολιτικής, Ασφάλειας, Πρόνοιας και Υγείας.
9. Αγροτικής πολιτικής, Τουρισμού και Ναυτιλίας.
10.Ανάπτυξης υποδομών, Επικοινωνιών και Μεταφορών.
24.2. Τα όργανα στελέχωσης των ανωτέρω τομέων, τόσο στο κέντρο όσο και στην περιφέρεια, γίνονται αξιοκρατικά και με προ επιλογή των ενδιαφερόμενων από το τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού του εκτελεστικού τομέα και με την τελική επιλογή των προκρινόμενων από τον Α΄Αντιπρόεδρο.
24.3. Τα αποτελέσματα και οι πολιτικές που χαράσσονται στα θέματα που επεξεργάζεται ο τομέας, μετά την έγκριση του Αντιπροέδρου, ακολουθούνται στην περιφέρεια με συντονισμό από τον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου και των Συντονιστών του ΠΣ. Στην οργάνωση της περιφέρειας δεν υφίσταται ανάλογο τμήμα.
Άρθρο 25: Τομέας Εκτελεστικού
25.1. Ασχολείται με την οργάνωση και τη λειτουργία του κόμματος στο κέντρο και την περιφέρεια σε όση έκταση απαιτείατι.
25.2. Περιλαμβάνει τα εξής τμήματα:
1. Γραμματεία
2. Δημοσίων Σχέσεων και Τύπου
3. Εσωτερικών θεμάτων και Ανθρώπινου Δυναμικού
4. Απόδημου Ελληνισμού
5. Διεξαγωγής εκλογών
25.3. Τα όργανα στελέχωσης των ανωτέρω τομέων, τόσο στο κέντρο όσο και στην περιφέρεια, γίνονται αξιοκρατικά και με προ επιλογή των ενδιαφερόμενων από το τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού του εκτελεστικού τομέα και με την τελική επιλογή των προκρινόμενων από τον Β΄Αντιπρόεδρο. Η λειτουργία του τομέα στην περιφέρεια συντονίζεται από τον Συντονιστή του ΠΣ. Ανάλογο τμήμα λειτουργεί σε κάθε περιφέρεια.
Άρθρο 26: Επιλογή Υποψήφιων Βουλευτών και Στελεχών
26.1. Υποψήφιος Βουλευτής ή υποψήφιο στέλεχος μπορεί να είναι κάθε Ελληνίδα ή Έλληνας πολίτης, που πληρεί τα προβλεπόμενα από τον νόμο προσόντα, είναι μέλος του κόμματος και ασπάζεται ανεπιφύλακτα τις αξίες, τις αρχές και το καταστατικό του κόμματος.
26.2. Η αξιολόγηση των αιρετών πολιτικών προσώπων γίνεται από τον τομέα Σχεδιασμού- Τμήμα αξιολόγησης υποψήφιων πολιτικών στελεχών του κόμματος, αφού προηγουμένως έχουν προεγκριθεί και προαξιολογηθεί από το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού του εκτελεστικού τομέα του κόμματος. Τα υποψήφια μέλη καταθέτουν εγγράφως την υποψηφιότητά τους
26.3. Η προ-αξιολόγηση του υποψηφίου βασίζεται στο ήθος και την ακεραιότητα του χαρακτήρα του, στα προσόντα, στις ικανότητες, τις τεχνικές και ήπιες δεξιότητες, στην επικοινωνιακή δεινότητα και το πνεύμα ομαδικότητας που διαθέτει. Κάθε υποψήφια/ος, θα πρέπει να διαθέτει μια διάφανη και αξιοκρατική εξελικτική επαγγελματική πορεία και να χαίρει σεβασμού και εκτίμησης στον επαγγελματικό και κοινωνικό τους περίγυρο. Ο πολιτικός σχεδιασμός αξιολογεί τον βαθμό ενστερνισμού του οράματος, της αποστολής, των αρχών και αξιών του κόμματος καθώς και της στρατηγικής του από τους υποψήφιους. Θεμελιώδης αρχή, η διάθεση για ανιδιοτελή προσφορά στον συνάνθρωπο και το έθνος μας και η αγάπη για την Πατρίδα.
26.4. Οι εκθέσεις αξιολόγησης των υποψηφίων παρουσιάζονται στο ΠΣ από τον Α' Αντιπρόεδρο.
26.5. Σε περίπτωση πολιτικών εξελίξεων, χρονικές προθεσμίες διεξαγωγής εκλογών στην χώρα, το ΠΣ δύναται να εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο για επιτάχυνση των ως άνω διαδικασιών.
26.6. Η τελική επιλογή των υποψηφίων Βουλευτών, γίνεται με την τελική έγκριση του Προέδρου του κόμματος.
Άρθρο 27: Εκλογές Οργάνων
27.1. Τα όργανα του κόμματος διακρίνονται σε Κεντρικά και Περιφερειακά. Τα όργανα του Κεντρικού τομέα Ηγεσίας, εκλέγονται από το Συνέδριο του κόμματος.
27.2. Τα Περιφερειακά όργανα διοίκησης και ελέγχου που αναφέρονται στο άρθρο 26 εκλέγονται από τα μέλη της; οικείας περιφέρειας και σύμφωνα με το άρθρο 11.
27.3. Οι λεπτομέρειες των εκλογών στα Περιφερειακά όργανα του κόμματος προσδιορίονται με σχετικές αποφάσεις του ΠΣ, σύμφωνα με τον κανονισμό οργάνωσης και λειτουργίας του κόμματος.
Άρθρο 28: Ελεγκτική Επιτροπή
28.1. Εκλέγεται από την ΚΕ μεταξύ των μελών της και αποτελείται από τρία (3) μέλη και ένα (1) αναπληρωματικό. Η θητεία της είναι τριετής. Μέλος της Ελςεγκτικής Επιτροπής δεν μπορεί να συμμετέχει σε άλλη Επιτροπή, σε άλλη θέση στελέχους ή υπευθυνότητας στον μηχανισμό του κόμματος.
28.2. Η επιλογή του Προέδρου της Ελεγκτικής Επιτροπής γίνεται από τον ίδιο τον Πρόεδρο του κόμματος.
28.3. Έργο της είναι ο αυστηρός και συστηματικός έλεγχος καθώς και η διαρκής παρακολούθηση της διαχείρισης των οικονομικών του κόμματος.
28.4. Όλα τα όργανα του κόμματος, υποχρεούνται να διαθέτουν απρόσκοπτα στην Ελεγκτική Επιτροπή όλα τα διοικητικά, λογιστικά και διαχειριστικά βιβλία και στοιχεία, που τηρούνται σύμφωνα με τον νόμο και το παρόν καταστατικό καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο ή έγγραφο που η Ελεγκτική Επιτροπή κρίνει απαραίτητο για την άσκηση του ελέγχου της.
28.5. Με βάση τα παραπάνω στοιχεία, που έγκαιρα θέτει στη διάθεσή της ο Διευθυντής και τα τμήματα οικονομικού του κόμματος, η Ελεγκτική Επιτροπή συντάσσει την ετήσια έκθεσή της που οφείλει να είναι αιτιολογημένη, σαφής, με παρατηρήσεις, πορίσματα, συμπεράσματα και προτάσεις, αναφορικά με τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την εξεταζόμενη διαχειριστική περίοδο, την οποία και παρουσιάζει στην πρώτη χρονικά συνεδρίαση της ΚΕ ή συνέδριο του κόμματος.
28.6. Η Ελεγκτική Επιτροπή δύναται σε έκτακτη σύγκληση, όποτε αυτό κριθεί απαραίτητο από τον Πρόεδρο, ή από 4 μέλη του ΠΣ, υποβάλλοντας αίτηση αναφορικά με τα προς συζήτηση θέματα στον πρόεδρό της. Ο πρόεδρος της Ελεγκτικής Επιτροπής την συγκαλεί σε συνεδρίαση μέσα σε χρονικό διάστημα πέντε (5) ημερών από την υποβολή της αίτησης με υπό συζήτηση θέματα τα αναγραφόμενα στην αίτηση που του υποβλήθηκε.
28.7. Η Ελεγκτική Επιτροπή συνέρχεται αυτοδικαίως εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία διενέργειας εκλογών, εκτός αν στο διάστημα αυτό συνέρχεται για τον ετήσιο ή έκτακτο έλεγχο. Θέμα ελέγχου οι εκλογικές δαπάνες και έσοδα, το πόρισμα της οποίας θα παρουσιαστεί προς ενημέρωση μόνο στο ΠΣ.
28.8. Η Ελεγκτική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, αν είναι παρόντα τα τρία (3) μέλη της και οι αποφάσεις της λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των τριών (3) παρόντων μελών.
28.9. Κάθε μέλος της Ελεγκτικής Επιτροπής δικαιούτα να απουσιάσει αδικαιολόγητα έως δύο (2) φορές. Με την τρίτη απουσία του κηρύσσεται έκπτωτο και αντικαθίσταται από το αναπληρωματικό μέλος της εν λόγω επιτροπής.
28.10. Μέχρι την εκλογή των μελών της Ελεγκτικής Επιτροπής από την ΚΕ, τα καθήκοντά της θα εκτελεί η επιτροπή διεξαγωγής του 1ου τακτικού συνεδρίου.
Άρθρο 29: Τροποποίηση Καταστατικού
Το καταστατικό του κόμματος μπορεί να υπόκειται σε τροποποιήσεις μόνο με απόφαση του τακτικού ή έκτακτου συνεδρίου. Προτάσεις για αλλαγές μπορούν να υποβληθούν από τον Πρόεδρο του κόμματος, το ΠΣ με σχετική απόφαση καθώς και η ΚΕ.
Άρθρο 30: Νεολαία του κόμματος – Οργάνωση
30.1. Η Νεολαία του κόμματος ενσαρκώνεται και εκπροσωπείται από το Συμβούλιο Νεολαίας, ενστερνίζεται τις αξίες και τις αρχές του κόμματος καθώς και την πολιτική του ιδεολογία. Αποτελεί θερμοκοιτίδα μελλοντικών κομματικών στελεχών και σκοπός της είναι η προώθηση και η μεταλαμπάδευση των καταστατικών αρχών του κόμματος καθώς και της πολιτικής του ιδεολογίας μέσα από την καλλιέργεια ολοκληρωμένης πολιτικής παιδείας και σεβασμού στους δημοκρατικούς θεσμούς στους νέους.
30.2. Ως μέλη του Συμβουλίου Νεολαίας, μπορούν να εγγραφούν νέοι Έλληνες πολίτες, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει το 17ο έτος της ηλικίας τους και μέχρι την ηλικία των 30, ενώ με την εγγρφή τους, καθίστανται αυτοδικαίως και μέλη του κόμματος.
30.3. Το Συμβούλιο Νεολαίας αποτελεί αυτοτελή οργάνωση, με δική της δομή και οργανωτική διάρθρωση, όπως αυτή θα ορισθεί από το ΠΣ και θα λειτουργεί σύμφωνα με τον κανονισμό οργάνωσης και λειτουργίας του κόμματος. Τα μέλη του οφείλουν να ακολουθούν τις αξίες και τις αρχές του κόμματος και να συντονίζουν τις γενικότερες δράσεις τους με τις αντίστοιχες των κομματικών οργάνων.
Άρθρο 31: Ομογένεια – Απόδημος Ελληνισμός
31.1. Έλληνες πολίτες που ζουν και εργάζονται σε οποιοδήποτε κράτος, μπορούν να ιδρύουν και να λειτουργούν κομματικές οργανώσεις ομογένειας και απόδημου Ελληνισμού, με δομή και οργάνωση σε κάθε χώρα, αντίστοιχη με την Περιφερειακή οργάνωση σε επίπεδο περιφέρειας στην Ελλάδα.
31.2. Η περιφερειακή οργάνωση της ομογένειας σε επίπεδο χώρας είναι:
31.2.1. Περιφερειακή επιτροπή με ανώτατο αριθμό μελών τα δέκα (10) και επικεφαλής τον εκλεγμένο Συντονιστή.
31.2.2. Τοπικό (Διαμερισματικό χώρας) Πολιτικό Συμβούλιο τριών (3) μελών, αποτελούμενο από τον Πρόεδρο του Τοπικού Πολιτικού Συμβουλίου και δύο (2) μέλη.
31.2.3. Τομέας Εκτελεστικού με ανάλογα τμήματα λειτουργεί σύμφωνα με την απόφαση του Συντονιστή της περιφέρειας.
31.3. Τα μέλη των κομματικών οργανώσεων των Ελλήνων του εξωτερικού και των ομογενών, μπορούν κατόπιν επιθυμίας τους, να συμμετέχουν ενεργά σε πολιτικούς σχηματισμούς ή κομματικούς φορείς της χώρας στην οποία κατοικούν και εργάζονται, αρκεί αυτοί να υπηρετούν κοινές ή συναφείς ιδεολογικές αρχές και πολιτικές αξίες με το κόμμα στην Ελλάδα επιδιώκοντας τους ίδιους στόχους.
Άρθρο 32: Κανονισμός λειτουργίας των οργάνων του κόμματος
Με ευθύνη του Α΄Αντιπροέδρου του κόμματος συντάσσεται εντός τριών (3) μηνών από την έγκριση – τροποποίηση του καταστατικού, κανονισμός οργανώσεως και λειτουργίας του κόμματος, η έγκριση του οποίου γίνεται από το ΠΣ.


ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΓΙΝΕΤΕ ΜΕΛΟΣ ΣΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΞΑΝΑ;
Μάθετε πώς θα γίνεις μέλος στο κίνημα Ελεύθεροι ξανά πατώντας στο ΓΙΝΕ ΜΕΛΟΣ
ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΓΙΝΕΤΕ ΜΕΛΟΣ ΣΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΞΑΝΑ;
Επιστροφή στο περιεχόμενο