ΓΙΝΕ ΜΕΛΟΣ - Κίνημα Ελεύθεροι Ξανά | Φαίδωνας Βόβολης

Μετάβαση στο περιεχόμενο
Γίνε επίσημο μέλος του κινήματος "Ελεύθεροι Ξανά".
Στην αίτηση περιλαμβάνεται απαραιτήτως δήλωση περί ανεπιφύλακτης αποδοχής των όρων του άρθρου 3 του καταστατικού του κινήματος "Ελεύθεροι Ξανά".
Με την εγγραφή σας στο μητρώο των μελών του κινήματος, καταβάλλοντας και την ετήσια εισφορά, αποκτάτε το δικαίωμα να:
  • Συμμετέχετε ενεργά στον πολιτικό φορέα έχοντας το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.
  • Εκλέγετε τους αντιπροσώπους σας και να εκλέγεσθε σε όλα τα όργανα.
  • Έχετε πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες σχετικά με την οργανωτική λειτουργία και την οικονομική διαχείριση του φορέα.
  • Συμμετέχετε σε κάθε δραστηριότητα του φορέα.
  • Διασφαλίσετε το διακαίωμα συμμετοχής σας στην διεκδίκηση αξιωμάτων στα όργανα του φορέα.
  • Δραστηριοποιείστε για την προώθηση αρχών, αξιών και στόχων του φορέα.
Συμπληρώστε τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για την ολοκλήρωση των διαδικασιών ένταξής σας στο κίνημα "Ελεύθεροι Ξανά".
ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ.
Εάν επιθυμείτε να συμμετέχετε ακόμα πιο ενεργά στις δράσεις του κινήματος "Ελεύθεροι Ξανά" επισυνάψτε και το βιογραφικό σας σημείωμα (CV) παρακάτω.


Γνωρίζω το κίνημα.

Επιθυμώ να γίνω επίσημο μέλος του κινήματος.

Άρθρο 3: Ορισμός Μέλους. 3.1. Μέλη του “ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΞΑΝΑ” μπορούν να γίνουν Ελληνίδες - Έλληνες πολίτες που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους ή Έλληνες της ομογένειας, οι οποίοι δεν έχουν στερηθεί των πολιτικών τους δικαιωμάτων, έχουν λευκό ποινικό μητρώο, δεν είναι μέλη σε άλλο πολιτικό κόμμα ή φορέα, δεν είναι ενεργοί συνδικαλιστές, δεν είναι μέλη αποκρυφιστικών οργανώσεων και ασπάζονται πλήρως και ανεπιφύλακτα τις αρχές και τις αξίες του κινήματος “Ελεύθεροι Ξανά”, έτσι όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά στην ιδρυτική διακήρυξη.
ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΓΙΝΕΤΕ ΜΕΛΟΣ ΣΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΞΑΝΑ;
Μάθετε πώς θα γίνεις μέλος στο κίνημα Ελεύθεροι ξανά πατώντας στο ΓΙΝΕ ΜΕΛΟΣ
ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΓΙΝΕΤΕ ΜΕΛΟΣ ΣΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΞΑΝΑ;
Επιστροφή στο περιεχόμενο